Главная

Իմ+կյանքում+ամեն+բան+Քեզ+եմ,+Տե՛ր,+վստահել...+

Իմ կյանքում ամեն բան Քեզ եմ, Տե՛ր, վստահել... / Էջմիածնի մանկական երգչախումբ / Hogevor Erg 2017 Իմ կյանքում ամեն բան Քեզ եմ, Տե՛ր, վստահել... / Էջմիածնի մանկական երգչախումբ / Hogevor Erg 2017
Views : 22.174    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
©Ամեն բան Դու գիտես - #753 ©Ամեն բան Դու գիտես - #753
Views : 2.531    от : ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՐԳԱՐԱՆ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Քո սրտի միջով հոսած, Արյունն է իմ սրտում հոսում - Եվա Մակարյան / Հոգևոր երգ 2017 Քո սրտի միջով հոսած, Արյունն է իմ սրտում հոսում - Եվա Մակարյան / Հոգևոր երգ 2017
Views : 85.960    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Եվա Մակարյան - Հենց այդ պահին եմ կյանքը հասկանում / Հոգևոր երգ 2017 Եվա Մակարյան - Հենց այդ պահին եմ կյանքը հասկանում / Հոգևոր երգ 2017
Views : 20.937    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Աշխարհում այս չար, չունեմ ես դադար - Եվա Մակարյան ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ / Աշխարհում այս չար, չունեմ ես դադար - Եվա Մակարյան
Views : 148.396    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
01. Anna Mekhakyan — Kzoranam Es (worship Album 2017) 01. Anna Mekhakyan — Kzoranam Es (worship Album 2017)
Views : 5.497    от : Anna Mekhakyan.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
WolArm Worship - Դու բարի ես իմ հանդեպ [Lyric Video] WolArm Worship - Դու բարի ես իմ հանդեպ [Lyric Video]
Views : 46.636    от : WolArm Worship.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Երբ սերս պաղել էր - Եվա Մակարյան / Հոգևոր երգ 2017 / Հանքավան 2017 Երբ սերս պաղել էր - Եվա Մակարյան / Հոգևոր երգ 2017 / Հանքավան 2017
Views : 85.466    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Եվա Մակարյան երբ հասկացա քո սերը 2017 Եվա Մակարյան երբ հասկացա քո սերը 2017
Views : 39.370    от : Edgar Hakobyan.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Իմ Ընտրությունը Տերն է - Եվա Մակարյան / Հոգևոր երգ 2017 / Hanqavan 2017 Իմ Ընտրությունը Տերն է - Եվա Մակարյան / Հոգևոր երգ 2017 / Hanqavan 2017
Views : 59.447    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Երբ հասկացա Քո սերը - Եվա Մակարյան / Հոգևոր երգ 2017 / Hanqavan 2017 Երբ հասկացա Քո սերը - Եվա Մակարյան / Հոգևոր երգ 2017 / Hanqavan 2017
Views : 119.663    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
ԱՆԵԾՔ-ԿԱԽԱՐԴԱՆՔ ԹԵ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՂՈԹՔ: ՀՈԳԵՎՈՐ ԶՐՈՒՅՑ ՏԵՐ ԱՌՆԱԿ ՔԱՀԱՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ՀԵՏ: ԱՆԵԾՔ-ԿԱԽԱՐԴԱՆՔ ԹԵ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՂՈԹՔ: ՀՈԳԵՎՈՐ ԶՐՈՒՅՑ ՏԵՐ ԱՌՆԱԿ ՔԱՀԱՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ՀԵՏ:
Views : 5.062    от : Arman Balyan Zhorai.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Երեխաներին բոլոր, Տե՛ր իմ, ողորմիր - Արտակ Բադալյան / Հոգևոր  երգ  2017 Երեխաներին բոլոր, Տե՛ր իմ, ողորմիր - Արտակ Բադալյան / Հոգևոր երգ 2017
Views : 700.955    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Եվա Մակարյան Ով Փառավոր, Բարձրյալ Աստված Ասմունք 2018 Եվա Մակարյան Ով Փառավոր, Բարձրյալ Աստված Ասմունք 2018
Views : 351.554    от : Edgar Hakobyan.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Դու Տեր գիտես ամեն մեկին (DU TER GITES AMEN MEKIN) Դու Տեր գիտես ամեն մեկին (DU TER GITES AMEN MEKIN)
Views : 1.837.737    от : Miabanutyun Armenia.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Հներն անցան, ամեն բան նոր է... Hnern Ancan, Amen Ban Nor E... Հներն անցան, ամեն բան նոր է... Hnern Ancan, Amen Ban Nor E...
Views : 642    от : Kyanqi Xosq Hrazdan -Կյանքի Խոսք Հրազդան.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Փարվեմ Քո կրծքին, Տե՜ր Հիսուս - Կարեն Գրիգորյան / Հոգևոր երգ 2019 Փարվեմ Քո կրծքին, Տե՜ր Հիսուս - Կարեն Գրիգորյան / Հոգևոր երգ 2019
Views : 53.832    от : Հայաստանյաց Հավատացյալ.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Ամեն օր տեսնում եմ Քեզ Իմ Տեր Ամեն օր տեսնում եմ Քեզ Իմ Տեր
Views : 1.521    от : Ghuk Baghdasaryan.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Artavazd Tadevosian - Vstahir Astcun // Վստահիր Աստծուն // Artavazd Tadevosian - Vstahir Astcun // Վստահիր Աստծուն //
Views : 4.379    от : Artavazd Tadevosyan.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
"Ապրել Աստծո համար" Արտավազդ Թադևոսյան
Views : 1.011    от : Artavazd Tadevosyan.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Artavazd Tadevosyan - Na Giti Qez Ev Tcragir Uni Qo Kyanqi Hamar. Artavazd Tadevosyan - Na Giti Qez Ev Tcragir Uni Qo Kyanqi Hamar.
Views : 4.406    от : Artavazd Tadevosyan.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Hisusne Miayn Amen Ban Հիսուսն է միայն ամեն բան AHQ Hogevor Erg 347 Hisusne Miayn Amen Ban Հիսուսն է միայն ամեն բան AHQ Hogevor Erg 347
Views : 1.101    от : Xachatur Knyazyan.
 Watch, upload and share HD and 4k videos
Каталог Yerevan-city.com